Hukuk Çevirisi

Hukuk kuralları her toplumun kültürel ve tarihsel özellikleriyle ilişki içerisindedir. Bu nedenle hukuk sistemleri ve hukuk kuralları ülkeden ülkeye veya toplumdan topluma farklılıklar gösterebilmekte, kendine has bazı kavram ve niteliklere sahip olabilmektedir. Bu nedenle objektif olmak zorunda olan hukuk kurallarının ve hukuki dilin çeviri yoluyla erek dile aktarılması bazı zorlukları da beraberinde getirmektedir. Ciddi bir iş olan ve çevirmene de beraberinde birtakım yasal yükümlülükler getiren hukuk çevirisi bir tür teknik çeviri veya uzmanlık çevirisidir. Bu yüzden hukuk çevirisi bu konuda özel bir çalışmayı ve hukuki alanda en azından temel seviyede bilgiye sahip olmayı gerekli kılmaktadır.Başka tercüme firmalarından alacağınız ‘ucuz’ fiyat siz değerli iş ortaklarımızın yarı yolda kalmasına neden olacaktır. Bu konuda TranstürkTercüme  işlerinizi zamanında ve eksiksiz, düzgün ve anlaşılabilir olarak yapmayı ilke edinmiştir.

Teknik Çeviri

Teknik çevirilerin büyük kısmını kullanım kılavuzları oluşturur. Bunun yanında makinelerin katalog, broşür ve tanıtım amaçlı tüm kitapçıkları, yazışmaları, araç gereç manuelleri,makine mühendisliği kapsamındaki tüm işler, çevre mühendisliği kapsamındaki raporlar,yapı, bakım, onarım, restorasyon projeleri, gemicilik ve gemi mühendisliği alanındaki çeviri işlemleri bu kapsamda ele alınır. Teknik çeviri bildiğiniz üzere belirli kalıplardan ibaret olduğu için baştan savma bir çeviri hoşunuza gitmeyecektir. Transtürksize her sektördeki dili çeviriye geçirebilen tercüman garantisi verir.

Otomotiv sektörü

İnşaat sektörü

Fen bilimleri projeleri

Kimya konulu çeviriler

Ziraat konulu çeviriler

Biyoloji konulu çeviriler

Elektronik konulu çeviriler

Tekstil sektörüne ait çeviriler

Mimari yapılar, izin, ruhsat, proje çevirileri

Diğerleri

Tıbbi Çeviri

Medikal çeviri/tercüme sağlık sektöründeki çevirileri kapsar. Tıbbi dökümanların tamamı ve ecza sektöründeki prospektüsler kısaca tıp alanında yer alan tüm dökümanların tercümesi bu kapsamda ele alınır. Bunlara örnek vermek gerekirse sırayla doktor raporları, reçeteler, teşhis ve tedavi bildiren tüm belgeler, medikal araç/gereç patent çevirileri, medikal araç gereç tanıtım broşürleri,klinik raporlar, üniversitelerdeki ve sağlık yayınlarındaki tıbbi makaleler ve araştırma yazıları, prospektüsler,hasta föyleri, sağlık sektörüne ait tanıtım amaçlı yazılar, broşür ve kitapçıklar, medikal araç gereç kullanım kılavuzları bu kapsamda ele alınır. Medikal çevirinin mutlaka uzman kişilerce yapılması gerekmektedir. Bunun için ya 6 senelik tıp eğitimi almış ya da medikal sektörde uzun yıllar geçirmiş tercümanların çeviri yapması gerekir ya da müşteri tarafından terminoloji verilmesi gerekmektedir. Neden derseniz “söz konusu olan insan hayatı”diyebilirim. Araç gereç ve tıbbi kullanım kılavuzu çevirilerinde tabii ki illa medikal çevirmen olması şart değil, düz bir terminoloji ile veya trados çeviri programı kullanıyorsanız verilmiş TM ile çoğu terimi doğru biçimde kullanabiliriz, ama özellikle doktor raporlarında en azından hastalığı, evrimini ve farmakolojik açıdan ilaç litaratürüne az da olsa hakim olmak şarttır.Transtürk tercüme tıp literatürü bilen çevirmen barındırdığından dolayı işiniz biraz daha kolaylaşıyor.

Ticari Çeviri

Ticari çeviri özel alan çevirisi sınıfına girmektedir. Bankacılık sektörü, finans sektörü, sigortacılık ve yatırım danışmanlığı sektörlerine ait tüm rapor, bilanço ve evraklar bu kapsamda ele alınır. Örnek vermek gerekirse şirketlere ait yıllık bilançolar,ticari yazışmalar, alım-satım işlemleri,ithalat veya ihracat için gerekli belge ve dökümanlar,poliçeler,yatırımprojeleri,gelir-gider hesapları,ticari sicil gazeteleri,finansalraporlar,faturalarvb evraklar tercümanlarca ticari çeviri olarak sınıflandırılır. En önemli evrak sıfatı taşıyan bu belgelerin doğru bir şekilde çevirilmesi ve hazırlanması resmi işlerde hiçbir sorun yaratmayacaktır ve Transtürktercüme bu gibi evrakların kontrolünü her zaman yapar.

Şahıs Bilgi Tercüme

Şahıs tercümeleri, belli bir konuya bağlı olmamakla birlikte aslında kişiye özel, kişinin ihtiyacına göre şekillenir. Genellikle yasal işler için kullanılmak üzere başvurulan şahıs tercümeleri; bazen de resmi kanallara verilmek üzere hazırlanacak ve yeminli tercüme olması şartı aranan belgeler üzerine olur. Şahıs tercümesi bazı konularda hukuk, teknik, sağlık gibi uzmanlık ya da deneyim ve bilgi gerektiren konuları içerir. Bunlara örnek olarak; mahkeme kararları,  taahhütnameler, diploma ve sertifika gibi belgeler, doğum kağıtları, nüfus kayıt belgesi, ikametgah belgesi, tapu, evlilik cüzdanı, terhis belgesi, sigorta, sabıka kaydı, maaş bordrosu, pasaport, vekaletname, muvafakatname belgeleri ve transcript belgesi tercümesini sayabiliriz. Bu evrakların aslına en uygun şekilde şahıs için özel olarak hazırlanmaları gerekir.Transtürk özel, şahsi evraklarınızın gizliliğini en iyi  şekilde tutar ve kesinlikle kişinin kendi olmadan evrak teslimi yapmaz.

Sözlü Çeviri

Sözlü tercüme, tercümanlıkla mütercimliği birbirinden ayıran en önemli tanımdır. Bilindiği üzere; sözlü tercüme eden kişiye tercüman, yazılı tercüme yapan kişiye ise mütercim denir. Tercüme sözel olarak yapılan bir çeviri olması dâhilinde kendi alanında da farklı çeşitlerde yapılır. Dünya dillerinin hepsini doğru şekillerde aktaran tercüman sayımız fazlasıyla bulunmaktadır. Sözlü çeviri, bu maddelerin en zorudur. Anlaşmaya dayalı olduğu için çevirmenin bu konuda profosyonel olması gerekir. Transtürktercüme’nin kadrosunda her dili, ana dil vasfında konuşabilen çevirmenler mevcuttur.

Yazılı Çeviri

Herhangi bir formatta ve konudaki her türlü belgenin tercümesi, yazılı tercüme adı altında yer almaktadır. Günümüzde en yaygın tercüme hizmetlerinden biridir. Sadece profesyonel tercümanlar tarafından yapılan yazılı tercümenin sonucunda doğruluğu ve kalitesi yüksek olan tercüme elde edilebilir.Transtürktercüme yazılı çeviri de kalitesini ortaya koyarak kapsamlı dökümanlar hazırlayıp orjinalinden kopmaksızın size sunuyor.

Simültane Çeviri

Simultane; kelime kökeni olarak Latince olup, aynı anda gerçekleşen anlamına gelmektedir. Simultane çeviri ise eş zamanlı çeviri, yani anında çeviri anlamına gelmektedir.

Simultane Çeviri Nasıl Yapılır?

Simultane tercüman içinde mikrofon ve kulaklık olan bir kabin içinde bulunur. Tercüman konuşmacıyla eş zamanlı olarak çeviri yapar ve bu çeviriyi kulaklıkla dinleyenlere aktarır. Simultane tercüman kulaklığı vasıtasıyla dinlediği konuşmayı çevirir ve mikrofonu aracılığıyla bu konuşmayı dinleyicilere iletir. Konuşma, simültane tercüme sayesinde dinleyicilere aynı anda birçok tercüman tarafından birçok dilde aktarılabilmektedir. Simultane tercüme yapabilmek için kabin, mikrofon, kulaklık gibi araçların yer aldığı profesyonel simultane tercüme ekipmanları gerekmektedir.Transtürk geniş kadrosuyla simültane çeviride yaygın hizmet vermektedir.

Video Çevirisi

Dijital ortamda bulunan her hangi bir video dosyasının sesli olarak çevrilerek sesin videoya teknik olarak yeniden montaj yapılması ile Video Tercüme yapılmış olur.Transtürk videolarınızı alıp gerek çevirisini ve dublajını yaparak size teslim ediyor.

Web Site Çevirisi

Web sitesi çevirileri, bilgi, deneyim ve özen gerektirir, edebi çeviri özelliklerini de içinde barındırır, çünkü web sitesi çevirileri sadece sayfadaki içeriğin yani verilmek istenen mesajın tercümesi değildir. Ortalama web ziyaretçisinin sayfayı görüntülerken harcadığı sayılı saniyeler içinde, web sayfasındaki mesajın yeni bir dilde hatta yeni bir kültürde yeniden verilmesi ve istenen etkinin sağlanması sorunudur.

Tıpkı edebi tercümelerde olduğu gibi, “aynı anlama gelse dahi çeviride yanlış bir kelime tercihi ya da içerikle ilgisi olmayan bir üslup” size hem prestij hem de para kaybına neden olabilir. Özellikle on-line satış yapılan web sitelerinde, çevirinin etkisi doğrudan doğruya ciro üzerinde hemen görülebilir.

Ticari kuruluşların web sitelerinin çoğu, on-line satış unsuru barındırmayan, daha ziyade sunulan ürün ve hizmetlerin tanıtımını ve iletişim bilgilerini içeren sitelerdir. Kişisel web sitelerinde olsun, siyasi parti, dernek ve sivil toplum kuruluşlarının, yada hobi, spor vb gibi çeşitli amaçlarla bir araya gelmiş toplulukların web sitelerinde olsun, bilgi, tanıtım ve iletişim unsurları ağır basar. Bunların yanısıra elbette forum, ziyaretçi defteri gibi paylaşım sayfaları da bulunabilir. Tüm bu web sitesi örnekleri için geçerli olan temel ilke, web sitesinin tasarımının teknik unsurlarından çok, ziyaretçiye verilmek istenen mesajın en kısa zamanda ve en net biçimde verilmesidir. Dolayısıyla, web içerik yazarlığında da, çeşitli dillere yapılan web çevirilerinde de kelimelerin ve ifadelerin özenle seçilmesi, dikkat edilmesi gereken, en temel konudur.  Böylelikle her işimiz internet yoluyla olduğu için Transtürk web site çevirisi anlamında kaliteli çalışmalar yapmaktadır. Dünyada birden fazla dille sizleri tanıtıyoruz.

Broşür Çevirisi

Broşür çevirisi, bir şirketin ürettiği broşürün kaynak metin dilinden hedef metin diline tercüme edilmesi anlamına gelir. Broşür çevirisi oldukça titizlik isteyen bir iştir ve anlam kaybı yaşanmaması için her kelimeye ayrı ayrı titizlik gerekmektedir. Bu çeviri kesinlikle amatörce yapılmamalıdır. Çünkü broşürlerin pazarlamada büyük bir önemi vardır ve çevrilen dildeki anlatım, potansiyel müşterileri kaybetmemek adına kusursuz olmalıdır. Eğer siz de broşürlerinizin kusursuz olmasını istiyorsanız Transtürk bu konuda doğru adrestir.